Gyserklubben

From Satanpedia
Jump to: navigation, search

Gyserklubben er et rollespilsinitiativ der omhandler rollespil med temaet gys og gru.

Reglerne

Ingen højlydte chokeffekter

Det første punkt skyldes en lang tradition af horror-rollespil, hvor masteren benytter chokeffekter til at skræmme spillerne. Det er et virkemiddel som vi gerne vil undgå i Gyserklubben. Der er mange årsager til dette, men den der er lettest at forklare, er at vi alle bor i lejligheder hvor råben, skrigen og larmen er til gene for vores omgivelser. Derfor er højlydte chokeffekter bandlyste.

Altid en ny sammensætningen af spillere

Det andet punk er ret simpelt. For at vi kan sikre at gyserklubben vokser og udvikler sig, skal må man ikke lave en sammensætning af spillere/mastere der har spillet før. Dette gør at der er en naturlig udvikling, og at vi over tid til kræve nye medlemmer for at holde det kørende. Dervil være en opdateret liste over benyttede sammensætninge på satapedia.org/gyserklubben.

Formatet

Formatet er for rollespillet er åbent, men Gyserklubben anbefaler engangsscenarier af en varighed på 3-5 timer med 4-5 spillere.

Medlemmer

Tilmelding

Man tilmelder sig gyserklubben, ved at siger til mig (Horror-pödde), at man gerne vil være med.

Medlemsliste

Scenarier

Når der en i Gyserklubben der har et scenarie klar, eller vil binde sig til en deadline, finder vedkommende en spillergruppe blandt Gyserklubbens medlemmer (der overholder gyserklubben regl #2). Hvordan masteren ellers vil udvælge sine spillere er op til masteren.

Scenarier under udvikling

Åbne scenarier

Afsluttede scenarier